Commissielid worden 17-18


Als lid van ARIA Students, kun je actief deelnemen aan een van de 5 commissies. Namelijk Hulp zonder Grenzen (HzG), Sport (SC), Award & Amusement (AnA), Wetenschap, Integratie & Voorlichting (WIV) en Kunst een Cultuur (KnC).

Je hebt genoeg mogelijkheden om ervaring en kennis op te doen. Dus grijp deze kans en schrijf je nu in!

Een aantal huisregels voor commissieleden

1. Je moet lid zijn van ARIA Students om deel te nemen aan een van de commissies.

2. Discriminatie, racisme en bedreigingen zijn, in welk vorm dan ook, niet toegestaan.

3. Respect voor elkaars geloof en gelijkwaardigheid.

4. Respecteren van privacy. Gegevens van leden mogen zonder toestemming niet openbaar worden gemaakt. Het is verboden discussies via e-mail met andere leden te voeren.

5. Activiteiten moeten aan de doelstellingen van ARIA Students getoetst kunnen worden of door een meerderheid van stemmen goedgekeurd worden.

6. Leden zijn verplicht tot geheimhouding over wat hen uit hoofde van hun functie en in verband met de werkzaamheden ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt in principe niet tegenover het bestuur.

7. Leden die een belangrijke functie binnen ARIA Students bekleden, dienen geen misbruik te maken van hun machtspositie.

8. Gevoelige informatie die van essentieel belang is voor ARIA Students, dient te worden besproken met het bestuur.

9. Gedrag in strijd met de huisregels wordt gesanctioneerd en kan tot schorsing leiden.

 

Maatschappelijke betrokkenheid is erg belangrijk. Tijdens het HzG-evenement heb jij de kans om aandacht te vragen voor het doel waar jij en je commissie zich voor in willen zetten. Wil jij iets terug doen voor de maatschappij en heb jij een duidelijke mening over hoe dit zou moeten gebeuren? Meld je dan aan voor onze Hulp zonder Grenzen commissie!

Sport is iets wat mensen met elkaar verbindt. Ben jij sportief aangelegd of hou jij van sport? In de sportcommissie ben jij samen met andere commissieleden verantwoordelijk om een sportevenement te organiseren. Wil jij met een team van commissieleden invulling kunnen geven aan deze dag, zoals jij het voor ogen ziet? Dan is de sportcommissie jou plaats!

Hou jij van een uitdaging en wil je een bijdrage leveren om het grootste en meest drukbezochte evenement in juiste banen te leiden? Samen met andere leden zul jij alles tot in de puntjes regelen voor het jaarlijkse ARIA Students Gala. Beginnen de ideeën al binnen te stromen? Dan is de Award en Amusement een commissie iets voor jou!

In de WIV-commissie heb jij de mogelijkheid om een evenement te organiseren, waarmee je een bijdrage levert aan de wetenschappelijke ontwikkeling van studenten. Met je mede-commissieleden mag jij bepalen hoe dit evenement eruit moet komen te zien. Wil jij de kans grijpen om dit project in handen te nemen en studenten te mogen inspireren? Dan zoeken wij jou voor onze WIV-commissie!

Meld je snel aan!

Bij de commissie Kunst en Cultuur kunnen de commissieleden hun eigen kijk op de Afghaanse kunst en cultuur delen. Aan de hand hiervan ga jij en je medecommissieleden een activiteit vormgeven. Als commissielid heb jij het voor het zeggen! Wat is er mooier dan samen met cultuurgenoten een activiteit te organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen, waarbij de Afghaanse kunst en cultuur kan worden geuit en overgedragen.

Dus ben jij iemand die een unieke eigen kijk en sentiment heeft bij de Afghaanse cultuur? Meld je dan aan voor de commissie Kunst en Cultuur, voor een leuke en leerzame periode!